$w.onReady(function () { //TODO: write your page related code here... });
top of page
Search
  • Writer's pictureohad eizenberg

שחמטאים מפורסמים 1

Updated: Mar 8, 2021

כמה טוב לדעת שגם נשים מייצגות אותנו בכבוד רב!

יהודית פולגאר, האישה הכי חזקה בשחמט, שמועלם לא ניצחה תחרות רשמית לנשים.

יהודית נולדה בהונגריה, ולה אחות גם ברמה עולמית.

הן התחילו את הקריירה, בגילאים צעירים בהדרכת אביהן, וכעבור זמן לא רב ועקב עלייה מטאורית, יהודית כבר כבשה את התואר של רב האמן(ית) הצעירה ביותר בעולם, שיא שהחזיקה כמעט 30 שנה.

אחד הרגעים הכי זכורים בקריירה של יהודית הוא שאלוף העולם דאז, גארי קספרוב, היה אמור להפסיד נגדה טכנית, אך בעקבות לחץ המארגנים הוא נשאר במשחק.

במקרה וההפסד היה נחשב היה ליהודית סיכוי סביר לזכות בתחרות.

אנחנו נמשיך ליהנות מהמשחקים החריפים שלה, ומיעוט הטעויות שהיא עושה.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page